ลำดับงาน

- BBF-08

- BBF-13

- BBF-14

- BBF-18

- BBF-19 (ส่ง Data Dict, Validation ไปแล้ว, สามารถถามเพิ่มได้)

- BBF-20

- BBF-21

- BBF-22

- BBF-23

- BBF-24

- BBF-24-1

- BBF-24-2

- งบลงทุนกรณีมีใบสั่งงาน (ส่ง Requirement ไปแล้ว, สามารถถามเพิ่มได้)

- งบลงทุนกรณีไม่มีใบสั่งงาน

0 comments:

Post a Comment

top